Skip to main content

Mottagningssköterska

Våra mottagningssköterskor, sköterskor och undersköterskor tillhandahåller tjänster så som diabetesmottagning, lungfunktionsmätning (spirometri), 24-timmars blodtrycksmätning, allergitester och livsstilssamtal.

Här på Ursviks Vårdcentral grundar sig mottagningssköterskans arbete i ett hälsofrämjande förhållningssätt, där motiverande samtal är centralt. Mottagningssköterskan erbjuder utbildning och information för att stärka och uppmärksamma resurser till egenvård och makt över sin egen hälsa hos personer i alla åldrar och med olika sjukdomstillstånd.

Välkommen till mottagningssköterska när du behöver hjälp med t ex:

 • ​Ta bort stygn
 • Såromläggning
 • Hälsosamtal, se länk hälsomottagning
 • Stöd vid rökstopp
 • Viktnedgång
 • Viktuppgång
 • Råd och samtal inför vidare hänvisning till kommunal hjälp i hemmet
 • Vägledning för var i vården man kan få hjälp
 • Öronspolning
 • Injektion
 • Blodtryckskontroll
 • Fastesockerkontroll
 • Minnestest MMSE
 • Inkontinenshjälpmedel
 • Urinkateter
 • Nefrostomikateter
 • Förnyelse av stomihjälpmedel
 • Piccline-kateter, omläggning och provtagning
 • Port a cath , omläggning och provtagning
 • Akut halsinfektion
 • Akut urinvägsinfektion
 • Hudbesvär
 • Kompressionsstrumpor efter läkarordination