Skip to main content

Patientavgifter

Vi följer följande patientavgifter som Stockholms läns landsting satt upp.

Barn och ungdom under 18 år
Sjukvård är avgiftsfri för barn och ungdomar under 18 år.

Personer 18 år – 84 år (fr.o.m. 1 januari 2024)
Allmänläkare 275 kr
Specialistläkare 275 kr
Specialistläkare med remiss från vårdcentral 275 kr
Sjuksköterska/distriktssköterska 275 kr
Kurator, psykolog 275 kr
Medicinsk fotsjukvård 275 kr
Barnhälsovård 0 kr

Patienter 85 år och äldre
Patienter 85 år och äldre betalar ingen patientavgift för besök i öppen vård.

Högkostnadsskydd
Högkostnadsskyddet ligger på 1.400 kr (fr.o.m. 1 januari 2024)
Glöm inte ta med legitimation.

Återbud / uteblivet besök
Anmäl återbud senast 24 timmar före utsatt tid. Vid uteblivet besök debiteras 400 kr avgift oavsett besökstyp eller vårdnivå.

Om du lämnar återbud mindre än 24 timmar före besöket, eller helt uteblir, måste du betala avgiften ändå. Som uteblivet besök räknas även om du kommer för sent och mer än halva besökstiden hunnit gå. Högkostnadsskydd/frikort gäller inte.

Även om besöket är avgiftsfritt ska du anmäla återbud, annars utgår 400 kr avgift vid uteblivet besök. 

Läs mer   >