Skip to main content

Patientavgifter

Vi följer följande patientavgifter som Stockholms läns landsting satt upp.

Barn och ungdom under 18 år
Sjukvård är avgiftsfri för barn och ungdomar under 18 år.

Patienter 85 år och äldre
Patienter 85 år och äldre betalar ingen patientavgift för besök i öppen vård.
( fr.o.m. 1 januari 2016)

Högkostnadsskydd
Högkostnadsskyddet ligger på 1.200 kr (höjdes 1 januari 2021)
Glöm inte ta med legitimation.

Personer 18 år – 84 år
Allmänläkare 250 kr
Specialistläkare 250kr
Specialistläkare med remiss från vårdcentral 250kr
Sjuksköterska/distriktssköterska 250 kr
Kurator, psykolog 250 kr
Medicinsk fotsjukvård 250 kr
Barnhälsovård 0 kr

Återbud / uteblivet besök
Anmäl återbud senast 24 timmar före utsatt tid. Vid uteblivet besök debiteras 400 kr avgift oavsett besökstyp eller vårdnivå.

Om du lämnar återbud mindre än 24 timmar före besöket, eller helt uteblir, måste du betala avgiften ändå. Som uteblivet besök räknas även om du kommer för sent och mer än halva besökstiden hunnit gå. Högkostnadsskydd/frikort gäller inte.

Även om besöket är avgiftsfritt ska du anmäla återbud, annars utgår 400 kr avgift vid uteblivet besök. 

Läs mer   >