Skip to main content

Hjärtmottagning

På hjärtmottagning i Sundbyberg arbetar specialistläkare med lång erfarenhet inom kardiologi. Det finns en sjuksköterskemottagning med specialutbildade sjuksköterskor inom bland annat hjärtsvikt, hypertoni och förmaksflimmer. Hjärtmottagningens undersköterskor utför 24-timmars blodtrycksmätningar och startar screening för att hitta arytmier som behöver behandlas.

Vi utreder och behandlar hjärtsvikt, hjärtrytmrubbningar (till exempel förmaksflimmer), hjärtinfarkt, kärlkramp, högt blodtryck (svårbehandlad hypertoni), blodfettsrubbning samt klaffel.
Hur vi kan hjälpa dig

På hjärtmottagning i Sundbyberg får du träffa kardiologer med lång erfarenhet av utredning och behandling som hjälper dig med dina besvär.

Symptom:

  • andfåddhet
  • blodfettsrubbningar
  • bröstsmärtor (ej akuta)
  • förmaksflimmer
  • hjärtklappningar
  • hjärtsvikt
  • högt blodtryck
  • kärlkramp och kranskärlssjukdom
  • svimning

Upplever du andfåddhet eller försämrad ork och kondition?

Andfåddhet kan ha många orsaker och utredningen kan behöva inriktas på flera olika organsystem i kroppen.

För dig med förhöjda blodfetter

Förhöjda blodfetter, framförallt kolesterol, utgör en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. Vi erbjuder provtagning och bedömning av blodfettsnivåer och ger rekommendationer kring såväl läkemedelsbehandling som livsstilsåtgärder.

Besväras du av återkommande bröstsmärtor?

Då är det viktigt att utreda huruvida symtomen beror på hjärtsjukdom eller har annan orsak. Om du drabbas av akuta ihållande bröstsmärtor är det viktigt att du istället söker hjälp via någon av sjukhusens akutmottagningar.

Lider du av förmaksflimmer?

Förmaksflimmer är en relativt vanlig rytmrubbning i hjärtat och förekomsten ökar med ålder och andra sjukdomar såsom högt blodtryck och diabetes. Förmaksflimmer kan ge symtom som känsla av oregelbunden hjärtrytm, hjärtklappning och andfåddhet men en del människor har inga symtom alls.

Hjärtklappning? Vi hjälper dig

Hjärtklappning är ett vanligt förekommande symtom som i vissa fall kan bero på en avvikande rytm i hjärtat.

Misstänker du hjärtsvikt?

Hjärtsvikt är ett allvarligt tillstånd som vanligen beror på en nedsatt pumpförmåga i hjärtat. Orsaken kan till exempel vara långvarigt förhöjt blodtryck, genomgången hjärtinfarkt eller läckage i någon av hjärtats klaffar. Symtomen vid hjärtsvikt utgörs framförallt av andfåddhet, nedsatt kondition och trötthet.

Kärlkramp och kranskärlssjukdom

Åderförfettning i hjärtats kranskärl kan leda till förträngningar som begränsar blodflödet i kärlen. Detta kan i sin tur leda till att det uppstår syrebrist i hjärtmuskeln vid ansträngning. Dessa förändringar utvecklas ofta långsamt under många år. Om förträngningarna blir uttalade kan det leda till symtom i form av bröstsmärtor eller onormal andfåddhet i samband med fysisk ansträngning, så kallad kärlkramp.

Vid kranskärlssjukdom finns också en ökad risk för hjärtinfarkt som då oftast beror på att det bildats en liten blodpropp i en kranskärlsförträngning.

Har du svimmat utan att veta varför?

Svimning är ett ganska vanligt symtom som kan ha olika orsaker. Många gånger beror en svimning på ett vanligt blodtrycksfall men ibland kan en störning i hjärtats rytm leda till att man förlorar medvetandet.