Skip to main content

Distriktssköterskemottagning

På distriktssköterskemottagningen bedömer vi ditt vård- och behandlingsbehov och ser till att du får den hjälp du behöver. Vi har ett nära samarbete med våra kollegor på vårdcentralen. Distriktssköterskorna kan även skriva ut vissa receptbelagda mediciner och hjälpmedel.

Inom primärvården verkar distriktssköterskan i första ledet, ofta genom att vara den första och ha den mest frekventa kontakten med patienterna. Distriktssköterskan är vanligtvis den fasta vårdkontakten. En fast vårdkontakt tillgodoser patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet.

Här på Ursviks Vårdcentral grundar sig distriktssköterskans arbete i ett hälsofrämjande förhållningssätt, där motiverande samtal är centralt. Distriktssköterskan erbjuder utbildning och information för att stärka och uppmärksamma resurser till egenvård och makt över sin egen hälsa hos personer i alla åldrar och med olika sjukdomstillstånd.

På vår mottagning kan vi hjälpa dig med bland annat:

 • ​Ta bort stygn
 • Såromläggning
 • Hälsosamtal, se länk hälsomottagning
 • Stöd vid rökstopp
 • Viktnedgång
 • Viktuppgång
 • Råd och samtal inför vidare hänvisning till kommunal hjälp i hemmet
 • Vägledning för var i vården man kan få hjälp
 • Öronspolning
 • Injektion
 • Blodtryckskontroll
 • Fastesockerkontroll
 • Minnestest MMSE
 • Inkontinenshjälpmedel
 • Urinkateter
 • Nefrostomikateter
 • Förnyelse av stomihjälpmedel
 • Piccline-kateter, omläggning och provtagning
 • Port a cath , omläggning och provtagning
 • Akut halsinfektion
 • Akut urinvägsinfektion
 • Hudbesvär
 • Kompressionsstrumpor efter läkarordination
 • Bedömning av utslag och eksem
 • Vaccinationer
 • Råd och stöd i livets alla skeden
 • Rökavvänjning, tobaksprevention