Skip to main content

Diabetesmottagning

På Diabetesmottagningen erbjuder vi dig diabetessamtal, utbildning och information. I samtalen tar diabetessköterskan upp bl.a kostrådgivning och motionstips och hjälper dig att komma igång med självtester av blodsockret. Hon finns också där som stöd för att komma igång med livsstilsförändringar.

Vi utför även årskontroller hos diabetessköterska och läkare för våra typ II-diabetespatienter.