Skip to main content

Basal Hemsjukvård

Basal Hemsjukvård när du behöver enklare sjukvårdsinsatser, t.ex. hjälp att ta dina mediciner, injektioner, provtagningar, omläggning av sår eller rehabilitering, och du inte kan ta dig till vårdcentralen/ husläkarmottagningen (eller motsvarande primärvårdsmottagning) så har du möjlighet att få dessa utförda i hemmet.