Skip to main content

Astma- och KOL-mottagning

Astma- och KOL-mottagningen på Ursviks Vårdcentral träffar listade patienter som är under utredning av andningssvårigheter som del i bedömning samt patienter med diagnostiserad problematik för stöd, utbildning, uppföljning och behandling.

Vi hjälper dig med Astma- och KOL-mottagningen genom en spirometriundersökning. Långdragen hosta eller pip i luftvägarna kan orsakas av en underliggande lungsjukdom som astma eller en kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Dessa och andra lungsjukdomar diagnostiseras genom ett särskilt lungfunktionstest som kallas spirometri.

På vår mottagning kan din läkare ordinera en spirometri som en del i din lungfunktionsutredning. För dig som redan vet att du har astma eller KOL kan det vara bra att göra regelbundna årskontroller för att din läkare ska kunna se över din medicinering. Spirometri bokas i samråd med din läkare.

​Hur får jag en tid?

Misstänker du att du lider av astma och/eller KOL skall du först boka ett läkarbesök via tidsbokningen på 08-562 766 67. Bedömer läkaren att det är lämpligt med vidare bedömning/utredning remitteras du sedan till astma/KOL-sjuksköterska som bokar in en tid till dig.

Har du kontinuerlig kontakt Astma- och KOL-mottagning på Ursviks Vårdcentral går det bra att ringa för tidsbokning på 08-562 766 67.

Hur går det till

Besök till astma/KOL-mottagningen tar vanligtvis mellan 45 – 60 minuter.

Som ett led i utredning, diagnossättning och behandling görs spirometri med reversibilitetstest.

​Det innebär att man blåser så länge och så snabbt man kan i ett rör kopplat till en maskin som mäter din utandning. Efter första mätningen tas en hög dos kortverkande luftrörsvidgande medicin (Salbutamol) som får verka i 15 minuter innan nytt blåstest. Skillnaden i resultat och blåsteknik analyseras och bedöms sedan av astma/KOL-sjuksköterska.

Utifrån analys och individuell bedömning kan du sedan erbjudas medicinsk information och rådgivning, genomgång av inhalationsteknik och/eller instruktioner samt utbildning kring astma, allergi och KOL med individuell behandlingsplan.