Skip to main content

Bästa Vårdcentralen i Sundbyberg & Solna enligt Patientenkäten!

Ursviks Vårdcentral får toppbetyg av våra patienter i Nationell Patientenkäten 2023 i Sundbyberg och Solna.

Nationell patientenkät är ett samlingsnamn på återkommande nationella undersökningar om hur patienter upplever bemötande, behandling, tillgänglighet och andra aspekter av hälso- och sjukvården. Mätningarna genomförs vartannat år inom primärvård, specialiserad somatisk vård och psykiatrisk vård, samt akutmottagningar.

Du kan visa resultatet för alla vårdcentraler i Sundbyberg genom att välja följande på patientenkat.se:
Sverige > Stockholm > Sundbyberg > ”Välj alla” knapp

Bästa Vårdcentralen i Sundbyberg & Solna!
Nedan ser du resultaten från Patientenkäten 2023 i Sundbyberg